•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Zarządzania

R.a. 2020/2021

 • 8 września 2020 r.
 • 27 października 2020 r. 
 • 24 listopada 2020 r.
 • 15 grudnia 2020 r.
 • 12 stycznia 2021 r. 
 • 23 lutego 2021 r.
 • 30 marca 2021 r.
 • 27 kwietnia 2021 r. 
 • 25 maja 2021 r. 
 • 29 czerwca 2021 r.
 • 7 września 2021 r.

Skład Rady Wydziału Zarządzania:

Dziekan

 1. Jarosław Domański, dr hab. inż.

Prodziekani

 • Eryk Głodziński, dr hab. inż., prof. uczelni - prodziekan ds. ogólnych
 • Anna Kosieradzka, dr hab. inż., prof. uczelni - prodziekan ds. nauki
 • Krystyna Agata Lamparska-Jasińska, dr hab. inż. – prodziekan ds. studiów
 • Grzegorz Kunikowski, dr inż. - prodziekan ds. studenckich

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Agnieszka Bitkowska, prof. dr hab. inż.
 2. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 3. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. inż., prof. uczelni
 4. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab.
 5. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż., prof. uczelni
 6. Liliana Hawrysz, dr hab. inż.
 7. Waldemar Izdebski, dr hab. inż., prof. uczelni
 8. Leszek Jasiński, prof. dr hab.
 9. Marek Kisilowski, doc. dr hab. inż.
 10. Wiesław Kotarba, prof. dr hab. inż
 11. Jan Monkiewicz, prof. dr hab.
 12. Mieczysław Morawski, prof. dr hab.
 13. Rostek Katarzyna, dr hab. inż., prof. uczelni
 14. Grzegorz Rządkowski, dr hab., prof. uczelni
 15. Małgorzata Sidor-Rządkowska, dr hab.
 16. Agnieszka Skala, dr hab., prof. uczelni
 17. Katarzyna Szczepańska, prof. dr hab.
 18. Tadeusz Waściński, dr hab. inż., prof. uczelni
 19. Andrzej Wodecki, dr hab. 
 20. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż., prof. uczelni 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Marta Kruk, dr
 2. Justyna Smagowicz, dr inż.
 3. Lidia Sobczak, dr
 4. Michał Wiśniewski, dr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Iwona Dobrzyńska, mgr inż.
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

 1. mgr Agnieszka Kaczorowska – przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

     1. Patrycja Kaleta
     2. Aleksandra Kubów
     3. Stanisław Lewandowski - przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów WZ
     4. Artur Nalepko
     5. Krystian Papierowski
     6. Natalia Szczygieł
     7. Aleksandra Witkowska

Sekretarz Rady Wydziału

Marta Kruk, dr

Przedstawiciele związków zawodowych

Bolesław Szomański, dr inż. (ZNP)

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 22.12.2020 08:51