•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

R.a. 2020/2021

Terminarz posiedzeń:

 • 20 października 2020 r.
 • 17 listopada 2020 r.
 • 15 grudnia 2020 r.
 • 19 stycznia 2021 r.
 • 23 lutego 2021 r.
 • 23 marca 2021 r.
 • 20 kwietnia 2021 r.
 • 18 maja 2021 r.
 • 29 czerwca 2021 r.
 • 28 września 2021 r.

Skład Rady Wydziału

Dziekan – Przewodniczący Rady Wydziału

 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni

Prodziekani

 • dr Robert Kędziora
 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni
 • dr Alina Naruniec
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. Andrzej Biłat
 • dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni
 • dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni
 • dr hab. Marcin Koszowy
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. uczelni
 • dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni
 • dr hab. Justyna Łacny prof. uczelni
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
 • dr hab. Robert Zajdler, prof. uczelni
 • dr hab. Jarosław Zalewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędący profesorami i doktorami habilitowanymi         

 • dr Katarzyna Górniak
 • dr Agnieszka Tomczak

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr Marta Strzemieczna
 • mgr inż. Jacek Pawłowski

Przedstawiciele studentów

 • Patryk Abratkiewicz
 • Konrad Andrzejczyk
 • Klaudia Dutkiewicz
 • Jakub Jarosz
 • Kamila Maliszewska
 • Aleksandra Tekieli

 

Przedstawiciel Związków Zawodowych z głosem doradczym

 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska - NSZZ „Solidarność”

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:17

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.07.2021 10:49