•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

R.a. 2017/2018

Terminarz posiedzeń:

 • 24.10.2017 r.
 • 28.11.2017 r.
 • 19.12.2017 r.
 • 23.01.2018 r.
 • 27.02.2018 r.
 • 20.03.2018 r.
 • 17.04.2018 r.
 • 22.05.2018 r.
 • 26.06.2018 r.
 • 25.09.2018 r.

Skład Rady Wydziału

Dziekan - Przewodniczący Rady Wydziału

 • dr hab. Zbigniew Król, prof. PW

Prodziekani

 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW
 • dr Katarzyna Górniak
 • dr Bartłomiej Skowron
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak

Pozostali członkowie Rady Wydziału

Samodzielni pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni
 • prof. dr hab. Andrzej Biłat
 • prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
 • prof. dr hab. Józef Janczak
 • prof. dr hab. Leszek Jasiński
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW
 • dr hab. Jacek Janowski, prof. PW
 • dr hab. Gabriela Jyż, prof. PW
 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. PW
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. PW
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
 • dr hab. Marek Jakubiak
 • dr hab. Justyna Łacny, prof. PW
 • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. PW

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

 • dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
 • dr Małgorzata Stawicka
 • dr Agnieszka Tomczak
 • dr Cezary Woźniak

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr Małgorzata Strączyńska
 • mgr Marta Strzemieczna

Przedstawiciele Studentów

Justyna Brodzik

Magdalena Gałecka

Aleksandra Halicka

Natalia Koc

Janusz Ozdowski

Krystian Dobrowolski

Klaudia Stasiewicz

Przedstawiciele Związków Zawodowych z głosem doradczym

dr Elżbieta Supryn-Dulko - ZNP

dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska - NSZZ "Solidarność"

Wytworzył(a): Dziekan WAiNS

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:17

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 23.05.2018 14:07