•  

BIP PW

Redakcja

Administrator systemu BIP PW

mgr inż. Rafał Piłkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5910
e-mail: rafal.pilkowski@pw.edu.pl

Administrator serwera BIP PW

mgr inż. Marek Majchrowski


tel. kom: +48 697 890 235
e-mail: marek.majchrowski@pw.edu.pl

Redaktor BIP PW

lic. Adrianna Aniszewska-Łach


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7187
tel. kom: +48 785 250 047
e-mail: redakcja@bip.pw.edu.pl

lic. Anna Kmieć


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5873
e-mail: anna.kmiec@pw.edu.pl

Redaktorzy składu osobowego

Podstawowe jednostki organizacyjne:
1. Artur Gerczak (AiNS)
2. Anna Kraśniewska (AiNS)
3. Jadwiga Żurawska (Arch)
4. Aleksandra Witkowska (Ch)
5. Elżbieta Matyjasiak (EiTI IAiIS)
6. Katarzyna Lubczyńska (EiTI IMiO)
7. Patrycja Hojczyk (EiTI ISE)
8. Anna Tratkiewicz (EiTI IR)
9. Anna Smenda (EiTI IR)
10. Zuzanna Mazek (EiTI IT)
11. Małgorzata Książkiewicz (EiTI Biuro Dziekana)
12. Marzena Szafarowicz (E-ny)
13. Justyna Wojciechowska (F)
14. Iwona Kępa (GiK)
15. Aleksandra Stańczyk (IBHiIŚ)
16. Michał Wojasiński (IChiP)
17. Katarzyna Zaręba (IL)
18. Joanna Kwiatkowska (IM)
19. Edyta Michalska (MT)
20. Katarzyna Kmita (MiNI)
21. Karolina Sadownik (MEiL)
22. Jerzy Kuta (MEiL)
23. Beata Dobrzeniecka (Mchtr)
24. Małgorzata Szymańska (SiMR)
25. Alicja Zagrajek (T)
26. Anna Badowska (T)
27. Iwona Dobrzyńska (Z)
28. Marzena Fabijańska (Z)

PW Filia w Płocku
1. Agnieszka Olszewska
2. Iwona Kubacka

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:
1. Aneta Sieczka - Mielcarz (BG)
2. Marta Siwicka (BG)
3. Joanna Wronowska-Kurek (Centrum Obsługi Projektów)
4. Dominika Frąk-Dudzińska (Centrum Współpracy Międzynarodowej)
5. Rafał Piłkowski (CI)
6. Tomasz Kwiatkowski (CI)
7. Małgorzata Zielińska (CSZ)
8. Agnieszka Wrzesińska (Oficyna Wydawnicza PW)
9. Urszula Mużyło (Oficyna Wydawnicza PW)
10. Tomasz Radwański (OKNO PW)
11. Elżbieta Sławińska (SJO)
12. Beata Pawelczyk (SJO)
13. Bożena Gronek (SWFiS)
14. Agnieszka Felczak (SzB)
15. Olga Adamczyk (SzB)
16. Agnieszka Łukawska (Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały funkcjonalne")
17. Magdalena Majewska (Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki)
18. Jolanta Skalska-Wachal (Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha)
19. Klaudia Frączak (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT)
20. Bohdan Utrysko (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
21. Andrzej Ulmer (Muzeum Politechniki Warszawskiej)


Jednostki organizacyjne administracji centralnej
1. Adrianna Aniszewska-Łach (Administracja Budynków Mieszkalnych)
2. Marta Radomska (Biuro ds. Przyjęć na Studia)
3. Katarzyna Pilch (Biuro Karier)
4. Oksana Shkurgan (Biuro Organizacyjno-Prawne)
5. Małgorzata Smentek (Biuro Organizacyjno-Prawne)
6. Adrianna Aniszewska-Łach (Biuro Rektora)
7. Anna Kmieć (Biuro Rektora, Teatr PW, Orkiestra Rozrywkowa)
8. Karina Wierzbicka (Biuro Spraw Osobowych)
9. Anita Wierzbicka (Biuro Spraw Osobowych)
10. Przemysław Brzuska (Biuro Spraw Studenckich)
11. Adrianna Aniszewska-Łach (Chór Akademicki PW)
12. Michał Korlak (Dział Administracyjno- Gospodarczy)
13. Katarzyna Więckowska (Dział Bezpieczeństwa Informacji)
14. Bartosz Kujawa (Dział Bezpieczeństwa Informacji)
15. Magdalena Pogorzelska-Szrajber (Dział Obsługi Doktorantów)
16. Magdalena Walicka (Dział ds. Studiów)
17. Agnieszka Jamka (Dział ds. Szkoleń)
18. Arkadiusz Siwek (Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych)
19. Elżbieta Liśkiewicz (Dział Ekonomiczny)
20. Anna Tuszyńska (Dział Ekonomiczny)
21. Marek Sołtyski (Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły)
22. Dorota Mielowska (Dział Inwentaryzacji)
23. Małgorzata Chotkowska (Dział Inwentaryzacji)
24. Iwona Pietrzak (Dział Nadzoru Inwestorskiego)
25. Urszula Fijałkowska (Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów)
26. Krzysztof Borecki (Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów)
27. Jacek Trojanowski (Dział Socjalny)
28. Adrianna Aniszewska-Łach (Dział Telekomunikacji)
29. Dagmara Tkaczyk (Dział Zamówień Publicznych)
30. Jacek Janowski (Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
31. Elżbieta Żebrowska (Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
32. Tomasz Bogusiewicz (Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej)
33. Iwona Kurowska (Kwestura)
34. Anna Stoń (Kwestura)
35. Edward Jaroszuk (Samodzielne Stanowisko - Specjalista ds. umów na roboty budowlane)
36. Jacek Ślubowski (Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej)
37. Jarosław Majczak (Straż Akademicka)
38. Kinga Posiadała (Straż Akademicka)
39. Magdalena Kaczmarczyk (Zakład Konserwacyjno-Remontowy)
40. Iwona Samulska (Zespół Audytu Wewnętrznego)
41. Katarzyna Ustrycka (Zespół Audytu Wewnętrznego)
42. Joanna Gruszka (Zespół ds. Nauki)
43. Katarzyna Sala (Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji)

Obiekty
1. Alicja Szczepańska (Dom Studencki "Akademik")
2. Rafał Byczot (Dom Studencki "Babilon")
3. Anna Jaroś (Dom Studencki "Mikrus", Dom Studencki "Riviera")
4. Dorota Sobol (Dom Studencki "Muszelka", "Bratniak" i Dom Studencki "Pineska", "Tulipan")
5. Beata Wieczorkowska (Dom Studencki "Tatrzańska")
6. Małgorzata Wiśniewska (Dom Studencki "Ustronie")
7. Agnieszka Olszewska (Dom Studencki "Wcześniak" Płock)
8. Iwona Kubacka (Dom Studencki "Wcześniak" Płock)
9. Monika Wesołowska (Dom Studencki "Żaczek")

Organizacje społeczne
1. Elżbieta Orkan-Łęcka (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Politechnice Warszawskiej)
2. Adrianna Aniszewska - Łach (Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej)
3. Adrianna Aniszewska-Łach (Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej)
4. Adrian Kopytowski (Rada Doktorantów)
5. Anna Kmieć (Samorząd Studentów)

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 18.03.2010 12:36

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 15.02.2021 10:29