•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Geodezji i Kartografii

R.a. 2019/2020

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

 • 12 września 2019
 • 17 października 2019
 • 14 listopada 2019
 • 12 grudnia 2019
 • 30 stycznia 2020
 • 12 marca 2020
 • 30 kwietnia 2020
 • 28 maja 2020
 • 25 czerwca 2020
 • 24 września 2020

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Dziekan Wydziału

 • prof. dr hab. Alina Maciejewska

Prodziekani

 • dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni - Prodziekan ds. Ogólnych
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni - Prodziekan ds. Studiów
 • dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof uczelni - Prodziekan ds. Studenckich
 • dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni - Prodziekan ds. Współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
 • dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni      
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni           
 • dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni               
 • dr hab. inż. Przemysław Kupidura,  prof. uczelni              
 • dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. uczelni                            
 • dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni     
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni  
 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. uczelni    
 • dr hab. inż. Wojciech Bartoszczuk
 • dr hab. Michał Kruczyk                              
 • dr hab. inż. Tomasz Liwosz
 • dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska
 • dr hab. inż. Paweł Pędzich               

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

 • dr inż. Krzysztof Bakuła        
 • dr inż. Tomasz Budzyński   
 • mgr inż. Iwona Jankowska  
 • dr inż. Joanna Jaroszewicz  
 • dr inż. Dominik Próchniewicz         

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Iwona Kępa     
 • mgr Bożena Michna                                   
 • mgr inż. Katarzyna Szulczewska - Sekretarz Rady Wydziału

Przedstawiciel doktorantów      

 • mgr inż. Magdalena Pilarska                        

Przedstawiciele studentów Wydziału

 • Przemysław Bańcer
 • Małgorzata Bohdziewicz
 • Joanna Ceranka
 • Kamil Choromański
 • Damian Derewońko
 • Jakub Dymowski
 • Michał Gil
 • Aleksandra Wojda      

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:20

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 29.04.2020 12:08