•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

R.a. 2017/2018

Terminarz posiedzeń:

  • 24 października 2017
  • 21 listopada 2017
  • 19 grudnia 2017
  • 23 stycznia 2018
  • 20 lutego 2018
  • 20 marca 2018
  • 17 kwietnia 2018
  • 22 maja 2018
  • 19 czerwca 2018
  • 18 września 2018

Skład Rady Wydziału

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA

PRODZIEKANI

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. PW – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki
dr inż. Jarosław CHUDZICKI - Prodziekan ds. Studiów
dr inż. Apoloniusz KODURA - Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Agnieszka MACHOWSKA - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
prof. dr hab. inż. Marek MITOSEK
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI
dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. PW
dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. PW
dr hab. Ewa KARWOWSKA, prof. PW
dr hab. inż. Andrzej KRASZEWSKI, prof. PW
dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW
dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. PW
dr hab. inż. Jan WINTER, prof. PW
dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. PW
dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. PW
dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. PW
dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI
dr hab. inż. Agnieszka PUSZ
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA
dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN
dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Maciej CHORZELSKI
dr inż. Jerzy SOWA
dr inż. Wiktor TREICHEL

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Waldemar SANDER
mgr inż. Monika SOŁOWIEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Kamil KRÓLAK
Krzysztof LEBIDA
Jagoda MIZERSKA
Katarzyna STRÓJWĄS
Weronika TOŚ
Aleksandra WOJCIECHOWSKA
Tomasz ZAPIEC
Paulina ZAWIERTA

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Błażej SMOLIŃSKI

Wytworzył(a): Dziekan WIŚ

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 20.02.2018 20:22