•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

R.a. 2016/2017

Terminarz posiedzeń:

  • 25 października 2016
  • 22 listopada 2016
  • 20 grudnia 2016
  • 24 stycznia 2017
  • 21 lutego 2017
  • 21 marca 2017
  • 25 kwietnia 2017
  • 23 maja 2017
  • 20 czerwca 2017
  • 19 września 2017

Skład Rady Wydziału

DZIEKAN

dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA, prof. PW

PRODZIEKANI

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. PW – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki
dr inż. Jarosław CHUDZICKI - Prodziekan ds. Studiów
dr inż. Apoloniusz KODURA - Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Agnieszka MACHOWSKA - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER
prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
prof. dr hab. inż. Marek MITOSEK
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
prof. dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI
prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI
dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. PW
dr hab. Ewa KARWOWSKA, prof. PW
dr hab. inż. Andrzej KRASZEWSKI, prof. PW
dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW
dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA, prof. PW
dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. PW
dr hab. inż. Jan WINTER, prof. PW
dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. PW
dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ, prof. PW
dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. PW
dr hab. inż. Artur BADYDA
dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI
dr hab. inż. Agnieszka PUSZ
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA
dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI
dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Maciej CHORZELSKI
dr inż. Jerzy SOWA
dr inż. Wiktor TREICHEL

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Waldemar SANDER
mgr inż. Monika SOŁOWIEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Agata ADAMCZYK
Monika BIAŁEK
Joanna BUJALSKA
Michał DEJA
Kamil KRÓLAK
Marcin KUŹMIŃSKI
Weronika TOŚ
Tomasz ZAPIEC

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Dominika MUCHA

Wytworzył(a): Dziekan WIŚ

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 22.09.2016 15:42