•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Inżynierii Produkcji

R.a. 2020/2021

Terminarz posiedzeń:

 • 8 września 2020 r.
 • 29 września 2020 r.
 • 27 października 2020 r.
 • 24 listopada 2020 r.
 • 15 grudnia 2020 r.
 • 26 stycznia 2021 r.
 • 23 lutego 2021 r.
 • 30 marca 2021 r.
 • 27 kwietnia 2021 r.
 • 25 maja 2021 r.
 • 22 czerwca 2021 r.

Skład Rady Wydziału:

Dziekan i prodziekani

 • Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji - prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
 • Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki - dr hab. inż. Rafał Świercz
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów - dr inż. Grzegorz Wróblewski
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych - dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni

Samodzielni pracownicy naukowi

 • dr hab. inż. Marcin Bajkowski
 • dr hab. inż. Marcin Białas
 • dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Aldona Kluczek
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 • dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki
 • dr hab. inż. Mariusz Magier, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Georgij Petriaszwili
 • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło 
 • dr hab. inż. Wojciech Presz
 • prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev
 • dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adam Rogowski
 • dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
 • dr hab. inż. Rafał Świercz
 • dr hab. inż. Sławomir Świłło
 • dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski
 • dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński
 • dr hab. inż. Józef Zawora 
 • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni

Profesorowie – niepełny etat

 • prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Przedstawiciele wykładowców, adiunktów i asystentów

 • dr inż. Robert Biernacki
 • dr inż. Robert Cacko 
 • dr inż. Jarosław Chrzanowski
 • dr inż. Roman Grygoruk
 • dr inż. Andrzej Kochański 
 • dr inż. Artur Soroczyński
 • dr inż. Grzegorz Wróblewski

Przedstawiciele pozostałych pracowników WIP

 • mgr inż. Andrzej Czarnak
 • mgr  Małgorzata Stalkoper
 • mgr inż. Zbigniew Tumanow

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Beata Skowrońska

Przedstawiciele Samorządu Studentów WIP

 • Dominika Bodys 
 • Marek Ćwikła
 • Damian Drozd
 • Honorata Chłomej
 • Kamil Hyłą
 • Krzysztof Figurski
 • Agnieszka Kozyra
 • Franciszek Łabędzki
 • Paweł dr Mehlem-Barabaś
 • Krzysztof Poniatowski
 • Kacper Smółkowski
 • Agnieszka Wasek
 • Mirosław Zmysłowski

Pełnomocnicy Dziekana WIP

 • ds. organizacji studiów - dr inż. Jarosław Misiak
 • ds. działań prewencyjnych oraz działań w sytuacji wystąpienia Covid-19 - dr hab. inż. Rafał Świercz
 • ds. administracyjno-technicznych - mgr inż. Marek Materkowski
 • ds. BHP - mgr inż. Zbigniew Tumanow
 • ds. informatyzacji - dr inż. Piotr Czyżewski
 • ds. praktyk zawodowych - dr inż. Adam Zalewski
 • ds. zapewnienia jakości kształcenia - dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 • ds. obsługi audiowizualnej - dr inż. Artur Soroczyński
 • ds. archiwizacji osiągnięć naukowych, ds. ochrony danych osobowych - mgr inż. Michał Haraburda

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

 • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni

Przedstawiciele z głosem doradczym

 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - mgr inż. Andrzej Rutkowski
 • Przedstawiciel ZNP - mgr inż. Magdalena Trojanowska-Bajera
 • Wydziałowy Rzecznik Zaufania dr inż. Tadeusz Kowalski

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 • prof. dr Herbert Czichon
 • dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski
 • dr hab. inż. Stefan Jakucewicz 
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 • dr hab. inż. Sławomir Lamowski
 • dr hab. inż. Mieczysław Marciniak
 • dr hab. inż. Stanisław Marciniak
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Marciniak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski 
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Nowicki
 • prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski
 • prof. dr inż. Maciej Szafarczyk

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 30.04.2021 10:28