•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Inżynierii Produkcji

R.a. 2019/2020

Terminarz posiedzeń:

 • 2019-09-24
 • 2019-10-29
 • 2019-11-26
 • 2019-12-17
 • 2020-01-28
 • 2020-02-25
 • 2020-03-24
 • 2020-04-21
 • 2020-05-26
 • 2020-06-23

Skład Rady Wydziału:

Dziekan i prodziekani

 • Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji - prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 • Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki - dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów - dr inż. Grzegorz Wróblewski
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Robert Biernacki
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych - dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni

Samodzielni pracownicy naukowi

 • dr hab. inż. Marcin Bajkowski
 • dr hab. inż. Marcin Białas
 • dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 • dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mariusz Magier
 • prof. dr hab. Stanisław Marciniak
 • dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Lech Olejnik, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk
 • dr hab. inż. Georgij Petriaszwili
 • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło 
 • dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adam Rogowski
 • dr hab. inż. Marek Rozenek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
 • dr hab. inż. Sławomir Świłło
 • dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski
 • dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński
 • dr hab. inż. Józef Zawora 
 • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni

Profesorowie – niepełny etat

 • dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. uczelni

Przedstawiciele wykładowców, adiunktów i asystentów

 • dr inż. Robert Cacko 
 • dr inż. Janusz Domański 
 • dr inż. Olgierd Goroch
 • dr inż. Roman Grygoruk
 • dr inż. Andrzej Kochański 
 • dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 • dr inż. Paweł Skoczylas

Przedstawiciele pozostałych pracowników WIP

 • mgr inż. Mirosław Rafalski 
 • mgr  Małgorzata Stalkoper
 • mgr inż. Zbigniew Tumanow

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Konrad Tobota

Przedstawiciele Samorządu Studentów WIP

 • Krzysztof Figurski
 • Przemysław Firląg
 • Karolina Gerej
 • Przemysław Jackowski
 • Kacper Kalbarczyk
 • Szymon Romanowski
 • Bartosz Rutkowski
 • Izabela Suplewska
 • Agnieszka Wasek
 • Kacper Wysocki
 • Marta Zapaśnik
 • Mirosław Zmysłowski

Pełnomocnicy Dziekana WIP

 • ds. organizacji studiów - dr inż. Jarosław Misiak
 • ds. administracyjno-technicznych - mgr inż. Marek Materkowski
 • ds. BHP - mgr inż. Zbigniew Tumanow
 • ds. informatyzacji - dr inż. Piotr Czyżewski
 • ds. praktyk zawodowych - dr inż. Adam Zalewski
 • ds. zapewnienia jakości kształcenia - dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 • ds. obsługi audiowizualnej - dr inż. Artur Soroczyński
 • ds. rozliczeń dydaktycznych - mgr inż. Mirosław Rafalski
 • ds. edukacji międzynarodowej - dr inż. Stanisław Strzelczak
 • ds. studentów z krajów wschodnich - dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski, prof. uczelni
 • ds. studentów z krajów Ameryki Łacińskiej - dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. uczelni
 • ds. archiwizacji osiągnięć naukowych – mgr inż.  Michał Haraburda
 • Przewodniczący Komisji Stypendialnej - dr inż. Jerzy Jakubowski
 • ds. edukacji międzynarodowej - dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, prof. uczelni

Przedstawiciele z głosem doradczym

 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - mgr inż. Andrzej Rutkowski
 • Przedstawiciel ZNP - Krystyna Szczepańska
 • Wydziałowy Rzecznik Zaufania dr inż. Tadeusz Kowalski

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 • prof. dr Herbert Czichon
 • dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski
 • dr hab. inż. Janusz Ewertowski
 • dr hab. inż. Stefan Jakucewicz 
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 • dr hab. inż. Sławomir Lamowski
 • dr hab. inż. Mieczysław Marciniak
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Marciniak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski 
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Nowicki
 • prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski
 • prof. dr inż. Maciej Szafarczyk

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 12.11.2019 12:51