•  

Kontakt

mgr inż. Joanna Reweda
Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej
Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa imprez
Administracja Centralna
ul. Noakowskiego 18/20, Gmach Biurowy,
kl. C, pok. 338
00-668 Warszawa,

tel. wew.: (22) 234 + wew.: 13 27

e-mail: joanna.reweda@pw.edu.pl; imprezy.PW@pw.edu.pl

Adres e-mail: imprezy.pw@pw.edu.pl dotyczy wszelkich spraw związanych z imprezami organizowanymi w Politechnice Warszawskiej (dalej PW) oraz poza PW lecz ze środków PW. Wszelkie pytania wraz z Formularzami oraz dokumentami dotyczącymi konkretnych wydarzeń proszę kierować na podany adres e-mail.