•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

R.a. 2020/2021

Terminarz posiedzeń:

 • 08.10.2020
 • 05.11.2020
 • 10.12.2020
 • 14.01.2021
 • 25.02.2021
 • 18.03.2021
 • 15.04.2021
 • 20.05.2021
 • 24.06.2021
 • 09.09.2021

Skład Rady

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

 • dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Ewa Bednarczuk
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni 
 • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
 • dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni
 • dr hab. Wojciech Domitrz, prof. uczelni 
 • prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski (do 30 IX 2020)
 • dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni
 • dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
 • prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
 • dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
 • dr hab. Irmina Herburt, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Władysław Homenda
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko
 • dr hab. Konstanty Junosza-Szaniawski
 • dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
 • dr hab. Danuta Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. Janina Kotus
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
 • dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 • dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Dariusz Plewczyński
 • prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski
 • dr hab. Leszek Pysiak (do 30 IX 2020)
 • prof. dr hab. Radosław Pytlak
 • prof. dr hab. Marek Rutkowski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin
 • prof. dr hab. Grzegorz Świątek
 • prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski
 • dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni
 • dr hab. Michał Ziembowski, prof. uczelni

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • dr inż. Łukasz Błaszczyk
 • dr inż. Krzysztof Bryś
 • dr inż. Krzysztof Kaczmarski
 • dr Konrad Kisiel
 • dr inż. Marcin Luckner
 • dr inż. Joanna Porter-Sobieraj
 • dr Barbara Roszkowska-Lech
 • dr inż. Iwona Wróbel

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Magdalena Bogucka
 • mgr inż. Marcin Borkowski
 • mgr Joanna Dziewańska

Przedstawiciel doktorantów:

 • mgr Agnieszka Geras

Przedstawiciele Samorządu Studentów:

 • Agata Kaczmarek
 • Adam Królikowski
 • Szymon Maksymiuk
 • Bartłomiej Marchliński
 • Klaudia Pyrsz
 • Paulina Przybyłek
 • Bartłomiej Rajkowski
 • Renata Rólkiewicz
 • Mateusz Stączek
 • Jakub Śledź
 • Rafał Teresiński

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 23.09.2020 13:06