•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

R.a. 2020/2021

Terminarz posiedzeń:

 • 27.10.2020
 • 24.11.2020
 • 15.12.2020
 • 26.01.2021
 • 23.02.2021
 • 23.03.2021
 • 27.04.2021
 • 25.05.2021
 • 22.06.2021
 • 21.09.2021

Skład Rady Wydziału:

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień dr habilitowanego

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
 • dr hab. inż. Sławomir Bielecki
 • dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
 • dr hab. inż. Piotr Czarnocki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adam Dacko, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek - Dziekan Wydziału, Przewodniczący Rady Wydziału
 • prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
 • prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
 • prof. dr hab. inż. Marian Gieras
 • dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
 • dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - Prodziekan
 • dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
 • dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Nataliya Kizilova, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
 • dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Paweł Malczyk, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piotr Marek
 • dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
 • dr hab. inż. Janusz Piechna, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Prodziekan
 • dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
 • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
 • dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni

Inni nauczyciele akademiccy - nieposiadający tytułu profesora lub stopnia dr hab.

 • dr inż. Andrzej Chmielniak
 • dr inż. Marcin Figat
 • dr inż. Andrzej Grzebielec
 • dr inż. Michał Kowalik
 • dr inż. Piotr Lichota
 • dr inż. Krzysztof Mianowski
 • dr inż. Rafał Perz
 • dr inż. Marta Poćwierz - Prodziekan
 • dr inż. Marek Surowiec
 • dr inż. Jacek Szymczyk
 • dr inż. Maciej Zasuwa
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • mgr inż. Paulina Chrobocińska
 • mgr inż. Krzysztof Drabarek
 • inż. Agnieszka Matejek
 • mgr inż. Ewa Stefaniak
 • mgr inż. Paweł Tomulik
Delegaci Rady Doktorantów - członkowie Rady Wydziału

mgr inż. Marcin Kaliszewski

Delegaci studentów – członkowie Rady Wydziału
 • Mikołaj Burzyński
 • Karolina Gęca  - Przewodnicząca WRS
 • Hubert Hektus
 • Mateusz Hirny 
 • Jakub Jernaś    
 • Barbara Kominek           
 • Michał Konarski                     
 • Barbara Makarewicz     
 • Natalia Mazurkiewicz   
 • Magdalena Mącik
 • Jakub Nitka       
 • Jan Paczkowski               
 • Katarzyna Połczyńska  
 • Michał Radziwonowicz 
 • Eryk Sędkowski              
 • Michał Siniarski                          

Osoby zaproszone (z głosem doradczym)

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
 • dr hab. inż. Stanisław Bogdański, prof. uczelni
 • mgr inż. Andrzej Bryła
 • prof. dr hab. inż. Roman Domański
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Gogół
 • doc. dr hab. inż. Bohdan Jancelewicz
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
 • prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior
 • prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
 • prof. dr hab. Jerzy Lewitowicz
 • doc. dr inż. Wiesław Łucjanek
 • dr hab. inż. Krystyna Majorkowska-Knap, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
 • dr inż. Witold Mirski
 • dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Józef Portacha
 • dr hab. inż.  Janusz Przastek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jacek Przygodzki, prof. uczelni
 • doc. dr inż. Edward Radwański
 • mgr Magdalena Stawiszyńska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szumanowski
 • dr inż. Zbigniew Walczak
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
 • prof. dr hab. inż. Marek Żochowski

Przedstawiciel Związku NSZZ „Solidarność”

 • dr inż. Adam Ruciński

Sekretarz Rady Wydziału

 • mgr inż. Agnieszka Hibner

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 24.09.2020 10:51