•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Zarządzania

R.a. 2016/2017

 • 13.09.2016
 • 18.10.2016
 • 29.11.2016
 • 20.12.2016
 • 31.01.2017
 • 28.02.2017
 • 28.03.2017
 • 25.04.2017
 • 30.05.2017
 • 27.06.2017

Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się w godzinach 15.00-17.00.

Skład Rady Wydziału Zarządzania:

Dziekan

 1. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Prodziekani

 1. dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW - prodziekan ds. nauki i rozwoju
 2. dr hab. inż. Katarzyna Rostek - prodziekan ds. studiów
 3. dr inż. Grzegorz Kunikowski - prodziekan ds. studenckich i ogólnych

Nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora lub posiadający stopień dr hab.

 1. dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW
 2. prof. dr hab. inż. Ewa Drabik
 3. dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz
 4. prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
 5. dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW
 6. dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. PW
 7. dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW
 8. prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 9. prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
 10. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
 11. dr hab. inż. Anna Ławrynowicz, prof. PW
 12. prof. zw. dr hab. Ewa Masłyk-Musiał
 13. prof. zw. dr hab. Jan Monkiewicz
 14. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, prof. PW
 15. prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
 16. prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
 17. dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. PW
 18. dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
 2. mgr inż. Urszula Kąkol 
 3. dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska
 4. dr inż. Olga Sobolewska
 5. dr Marek Seretny
 6. mgr inż. Michał Wiśniewski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr inż. Krzysztof Grąziewicz
 2. mgr inż. Agata Maciszewska

Przedstawiciel doktorantów

 1. mgr Piotr Młodzianowski

Przedstawiciele studentów

 1. Piotr Bojanowicz
 2. Katarzyna Choińska
 3. Kinga Kalisz
 4. Weronika Nurzyńska
 5. Kamila Stępień
 6. Klaudia Wolska - przewodnicząca WRS WZ
 7. Aleksandra Żach

Przedstawiciele związków zawodowych

 1. mgr inż. Krzysztof Grąziewicz - NSZZ "Solidarność"
 2. dr inż. Bolewsła Szomański - ZNP

Wytworzył(a): Dziekan WZ

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:22

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 03.02.2017 09:43