BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Mechatroniki

R.a. 2023/2024

Terminarz posiedzeń Rady:

 • 25.10.2023
 • 29.11.2023
 • 13.12.2023
 • 31.01.2024
 • 28.02.2024
 • 27.03.2024
 • 24.04.2024
 • 22.05.2024
 • 19.06.2024
 • 25.09.2024

Skład Rady:

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni
 2. dr inż. Maciej Bodnicki, prof. uczelni
 3. prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
 4. prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
 5. dr inż. Janusz Igielski, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska
 7. dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni
 8. prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny
 9. dr hab. inż. Igor Korobiichuk, prof. uczelni
 10. prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki
 11. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
 12. dr inż. Krzysztof Kukiełka, prof. uczelni
 13. dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska–Kozdraś, prof. uczelni
 14. dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni
 15. dr hab. inż. Marcel Młyńczak
 16. dr hab. inż. Andrzej Ordys, prof. uczelni
 17. dr hab. inż. Sławomir Paśko
 18. dr hab. inż. Jacek Salach
 19. prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut
 20. prof. dr hab. inż. Robert Sitnik
 21. dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
 22. dr hab. inż. Marcin Słoma, prof. uczelni
 23. dr hab. inż. Michał Syfert
 24. prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk
 25. dr inż. Ksawery Szykiedans, prof. uczelni
 26. dr hab. inż. Maciej Trusiak, prof. uczelni
 27. dr hab. inż. Piotr Tulik, prof. uczelni
 28. prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski
 29. dr inż. Leszek Wawrzyniuk, prof. uczelni
 30. dr inż. Paweł Wnuk, prof. uczelni
 31. prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
 32. dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. dr inż. Roman Barczyk
 2. dr inż. Szymon Cygan
 3. dr inż. Alicja Siewnicka
 4. dr inż. Adam Styk
 5. dr inż. Elżbieta Ślubowska
 6. mgr Beata Dobrzeniecka
 7. mgr Monika Kustosz
 8. mgr Paweł Lipiński

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. mgr inż. Maciej Zams (doktorant)
 2. Oliwia Borusiewicz
 3. Mateusz Bieżyca
 4. Arkadiusz Chyliński
 5. Paweł Domurad
 6. Aleksandra Grabowska
 7. Izabela Łukasik
 8. Maria Muszyńska
 9. Jerzy Suski
 10. Paweł Szatan
 11. Mikołaj Zbaraski

Osoby zapraszane

 1. prof. dr hab. inż. Małgorzata Igalson - przedstawiciel WF
 2. prof. dr hab. Janina Kotus - przedstawiciel WMiNI
 3. mgr Iwona Procakiewicz - przedstawiciel ZNP

Profesorowie i docenci emerytowani

 1. dr hab. inż. Dionizy Biało
 2. prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dunajski
 5. prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin
 6. dr hab. inż. Ryszard Jabłoński
 7. dr hab. inż. Danuta Jasinska-Choromańska
 8. prof. dr hab. inż. Romuald Jóźwicki
 9. dr hab. inż. Mariusz Olszewski
 10. dr hab. inż. Roman Paśniczek
 11. prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski
 12. prof. dr hab. inż. Władysław Grzegorz Pawlicki
 13. dr hab. inż. Barbara Putz
 14. prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk
 15. doc. dr inż. Jan Tomasik
 16. dr hab. inż. Sabina Żebrowska–Łucyk
 17. dr hab. inż. Barbara Kozłowska
 18. prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
 19. prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski
 20. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
 21. prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein

Wytworzył(a): Dziekan WMchtr

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 26.09.2023 11:28