•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Inżynierii Produkcji

R.a. 2016/2017

Terminarz posiedzeń:

 • 2016-09-27
 • 2016-10-18 (uroczyste posiedzenie RW WIP)
 • 2016-10-25
 • 2016-11-29
 • 2016-12-20
 • 2017-01-25
 • 2017-02-28
 • 2017-03-28
 • 2017-04-25
 • 2017-05-30
 • 2017-06-27
 • 2017-09-26

Skład Rady Wydziału:
Dziekan i prodziekani

 • Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji - prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 • Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki - dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów - dr inż. Grzegorz Wróblewski
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Robert Biernacki
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych - dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW

Samodzielni pracownicy naukowi

 • dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. PW
 • dr hab. inż. Marcin Bajkowski
 • dr hab. Tomasz Bartoszewicz
 • dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. PW
 • dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW
 • dr hab. inż. Janusz Ewertowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW
 • dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW
 • dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
 • dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 • dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
 • dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW
 • dr hab. inż. Mariusz Magier
 • prof. dr hab. Stanisław Marciniak
 • dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW
 • dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PW
 • dr hab. inż. Lech Olejnik, prof. PW 
 • dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. PW
 • prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk
 • dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW
 • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło 
 • dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev, prof. PW
 • dr hab. inż. Marek Radomski, prof. PW
 • dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. PW
 • dr hab. inż. Adam Rogowski
 • dr hab. inż. Marek Rozenek, prof. PW
 • dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. PW
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
 • dr hab. inż. Sławomir Świłło
 • dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. PW
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński
 • dr hab. inż. Tadeusz Witkowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński
 • dr hab. inż. Józef Zawora 
 • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska

Przedstawiciele wykładowców, adiunktów i asystentów

 • dr inż. Robert Cacko 
 • dr inż. Janusz Domański 
 • dr inż. Olgierd Goroch
 • dr inż. Roman Grygoruk
 • dr inż. Andrzej Kochański 
 • dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 • dr inż. Tadeusz Kowalski 
 • dr inż. Paweł Skoczylas
 • dr inż. Zbigniew Szymaniak

Przedstawiciele pozostałych pracowników WIP

 • mgr inż. Mirosław Rafalski 
 • mgr  Małgorzata Stalkoper
 • mgr inż. Zbigniew Tumanow

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Kamila Buziak

Przedstawiciele Samorządu Studentów WIP

 • Karolina Bielicka
 • Bartłomiej Burzyński
 • Marta Cesarska
 • Piotr Cieślak
 • Marcin Cwen
 • Emilia Gnypek
 • Maciej Gołaszewski
 • Milena Gryglak
 • Żaneta Krześniak
 • Aleksy Łyżwa
 • Mateusz Rudko
 • Marta Stremel
 • Joanna Strzelec
 • Magdalena Zwierzchaczewska

Pełnomocnicy Dziekana WIP

 • ds. organizacji studiów - dr inż. Jarosław Misiak
 • ds. administracyjno-technicznych - mgr inż. Marek Materkowski
 • ds. promocji i biura informacyjnego Wydziału - mgr inż. Małgorzata Zalewska-Traczyk
 • ds. BHP i nauki - mgr inż. Zbigniew Tumanow
 • ds. informatyzacji - dr inż. Piotr Czyżewski
 • ds. praktyk zawodowych - dr inż. Adam Zalewski
 • ds. zapewnienia jakości kształcenia - dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 • ds. obsługi audiowizualnej - dr inż. Artur Soroczyński
 • ds. rozliczeń dydaktycznych - mgr inż. Mirosław Rafalski
 • ds. edukacji międzynarodowej - dr inż. Stanisław Strzelczak
 • ds. studentów z krajów wschodnich - dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski, prof. PW
 • Przewodniczący Komisji Stypendialnej - dr inż. Jerzy Jakubowski
 • ds. zamówień publicznych aparatury i materiałów mgr inż. Grzegorz Lis
 • ds. zamówień publicznych inwestycji budowlanych mgr inż. Maciej Winiarski
 • ds. studentów z krajów Ameryki Łacińskiej dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. PW
 • ds. projektów badawczo-rozwojowych dr inż. Przemysław Oborski
 • Biuro ds. współpracy z pracodawcami inż. Elżbieta Kuźba
 • Koordynator ds. Programu Erasmus mgr Klaudia Jabłońska

Przedstawiciele z głosem doradczym

 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - mgr inż. Andrzej Rutkowski
 • Przedstawiciel ZNP - Krystyna Szczepańska
 • Wydziałowy Rzecznik Zaufania dr inż. Tadeusz Kowalski

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 • prof. dr Herbert Czichon
 • dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. PW
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Erbel
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 • prof. dr hab. inż. Hieronim Kubera
 • dr hab. inż. Sławomir Lamowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Mieczysław Marciniak, prof. PW
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Marciniak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski 
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Nowicki
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybysz
 • prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski
 • prof. dr inż. Maciej Szafarczyk
 • prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński

Wytworzył(a): Dziekan WIP

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 27.03.2017 13:14