BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

R.a. 2023/2024

Terminarz posiedzeń:

 • 07 grudnia 2023 r.
 • 21 grudnia 2023 r.
 • 25 stycznia 2024 r.
 • 29 lutego 2024 r.
 • 28 marca 2024 r.
 • 25 kwietnia 2024 r.
 • 23 maja 2024 r.
 • 27 czerwca 2024 r.
 • 26 września 2024 r.

Skład Rady

DYREKTOR:

 • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni

Z-CY DYREKTORA:

 • dr Barbara Felic
 • dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI:

 • prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
 • prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
 • dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni
 • dr hab. Stanisław Szukalski
 • dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Urbanek

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY PROFESORAMI I DOKTORAMI HABILITOWANYMI:

 • dr Magdalena Kapela
 • dr Agnieszka Krzętowska

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

 • mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz

PRZEDSTAWICIELE KOLEGIUM SAMORZĄDU STUDENTÓW:

 • Aleksandra Barylska
 • Oskar Bezel
 • Sylwia Szmulewicz
 • Zuzanna Koźlińska

Wytworzył(a): Dyrektor KNSiE

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:23

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 09.01.2024 20:25