BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół Redakcyjny oraz Zespół Techniczny w celu realizacji projektu pn. „Historia Politechniki Warszawskiej w świetle działalności Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji”

Zespół Redakcyjny w składzie:

 • dr hab. inż. Andrzej Kulig prof. uczelni;
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Nader;
 • dr hab. Marek Jakubiak prof. uczelni;
 • dr inż. Sylwester Gładyś, SAiP PW;
 • dr Andrzej Ulmer, Muzeum PW;
 • mgr Jarosław Nowak, Oficyna Wydawnicza PW;
 • mgr Alicja Portacha, Biblioteka Główna PW;
 • mgr inż. Marek Sołtyski, Dział Ewidencji Studentów – Sekretariat Szkoły;
 • mgr Edward Domański;
 • mgr Joanna Zatorska, Biuro Rektora.

Zespół Techniczny w składzie:

 • mgr inż. Marek Sołtyski, Dział Ewidencji Studentów – Sekretariat Szkoły;
 • mgr Helena Lechnio, Biuro Rektora;
 • mgr Izabela Koptoń-Ryniec, Muzeum PW;
 • mgr Agnieszka Maj, Biuro Rektora;
 • mgr Elżbieta Borysowicz, Muzeum PW;
 • mgr Iwona Socik, Biblioteka Główna PW;
 • mgr inż. Marta Śledziewska, DAG, Archiwum Szkoły.

Decyzja nr 125/2021 Rektora PW z dnia 2.06.2021 r.
Decyzja nr 58/2022 Rektora PW z dnia 23.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 02.06.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 02.06.2021 13:55

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 30.03.2022 09:23