BIP PW / Władze

Senat

Senat Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Rektor Politechniki Warszawskiej 

 
Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów lub profesorów uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
Wydział Mechaniczny Technologiczny

dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
Wydział Elektryczny

prof. dr hab. inż. Janusz Frączek
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
Wydział Inżynierii Lądowej

prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Marek Henczka
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
Wydział Transportu

dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza
Wydział Transportu

dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

prof. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
Wydział Chemiczny

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni
Wydział Zarządzania

prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni
Wydział Fizyki

dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni
Wydział Mechaniczny Technologiczny

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk
Wydział Architektury

prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Wydział Elektryczny

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Wydział Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni
Wydział Geodezji i Kartografii

dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
Wydział Mechatroniki

dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni
Wydział Fizyki

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż. Robert Zalewski
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesorów lub profesorów uczelni

dr hab. inż. Jarosław Domański
Wydział Zarządzania

dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski
Wydział Architektury

dr inż. Zofia Kozyra
Wydział Inżynierii Lądowej

mgr Joanna Kożuchowska
Studium Języków Obcych

dr inż. Wojciech Orciuch
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

dr Bartłomiej Skowron
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

dr inż. Adam Styk
Wydział Mechatroniki

dr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Cezary Wiśniewski
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

 
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Beata Jankowska
Dział Socjalny

mgr Anna Matuszewska
Wydział Transportu

mgr inż. Lidia Przerwa
Dział Administracyjno-Gospodarczy

dr inż. Janusz Stańczak
Centrum Informatyzacji

mgr inż. Anna Stoczkiewicz
Wydział Inżynierii Lądowej

 
Przedstawiciele Rady Doktorantów

mgr inż. Julia Kuczak

Przedstawiciele studentów

Rafał Pyżalski - Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
Bartosz Chmiel
Julia Dasiewicz
Jakub Dekowski
Klaudia Dudkiewicz
inż. Konrad Golec
inż. Michelle Ingalis
Magdalena Krawczyk
inż. Paweł Müller
Łukasz Salach
inż. Adam Woźniak

Goście z głosem doradczym

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz
prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni
mgr Krzysztof Pietraszkiewicz
dr Jolanta Ewartowska
mgr Jadwiga Bajkowska
mgr inż. Anna Myrcha
mgr Alicja Portacha
mgr Lucyna Skwarko
mgr Agnieszka Sikorska-Szyplińska
dr inż. Paweł Urbański
prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
dr hab. inż. Michał Urbański, prof. uczelni
mgr inż. Adrian Kopytowski

Obowiązki i uprawnienia Senatu

Obowiązki i uprawnienia Senatu określa art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późń. zm.).
Do zadań Senatu należy także:
1) dokonywanie wykładni statutu;
2) wyrażanie opinii wspólnoty uczelni we wszystkich sprawach, którymi wspólnota ta jest zainteresowana;
3) wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora;
4) opiniowanie wniosków o odznaczenia i nagrody.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

w dniu: 01.09.2020

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 08.02.2008 14:19

Zaktualizował(a): Katarzyna Korlak

w dniu: 21.03.2024 09:50