•  

BIP PW

Zamówienia publiczne

Administracja Centralna - Dział Zamówień Publicznych
ul. Noakowskiego 18/20, kl. A p. 204
00-668 Warszawa

tel./fax: (22) 234 69 13 , (22) 628 60 75
tel. wew.: 6341, 6206

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie - www.zamowienia.pw.edu.pl

Ogłoszenia o zamówieniach - www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 15.11.2007 12:00

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.10.2011 09:28