BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. nowelizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

  • dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni - przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. ZFŚS
  • dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni - zastępca przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. ZFŚS;
  • mgr inż. Krzysztof Wilczyński, ZNP w PW;
  • mgr inż. Dominika Mucha, ZNP w PW;
  • mgr Beata Dobrzeniecka, NSZZ „Solidarność" w PW;
  • dr inż. Krzysztof Stypułkowski, NSZZ „Solidarność" w PW;
  • mgr Beata Jankowska - kierownik Działu Socjalnego.

Decyzja nr 11/2021 Rektora PW z dnia 20.01.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.01.2021 15:59

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.01.2021 15:59