BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. wdrożenia strategii HRS4R

 • dr hab. inż. Agata Pierścieniak, prof. uczelni - przewodnicząca Zespołu;
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik;
 • dr Agnieszka Dymicka;
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska;
 • mgr Monika Jobczyk;
 • r.pr. Edyta Olszewska;
 • mgr Agata Kujawa;
 • mgr Urszula Okulska-Deblessem;
 • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni;
 • mgr Iwona Socik; 
 • Karina Wierzbicka;
 • dr Aleksandra Wycisk-Ficek;
 • lic. Anna Kmieć - sekretarz Zespołu;
 • przedstawiciel Rady Doktorantów;
 • mgr Elżbieta Cwalina;
 • dr inż. Urszula Laudyn;
 • mgr Julita Mucha;
 • mgr Piotr Andruczyk.

Decyzja nr 19/2022 Rektora PW z dnia 28.01.2022 r.
Decyzja nr 42/2023 Rektora PW z dnia 15.02.2023 r.
Decyzja nr 181/2023 Rektora PW z dnia 13.07.2023 r.
Decyzja nr 17/2024 Rektora PW z dnia 1.02.2024 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 28.01.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 31.01.2022 10:57

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 01.02.2024 10:03