•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Gmach Samochodów i Ciągników

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych
ul. Ludwika Narbutta 84, 02-524 Warszawa

Dyrektor

dr hab. inż. Jan Matej, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.10A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8410
e-mail: jan.matej@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. naukowych

dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.2A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8591
e-mail: lech.knap@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr inż. Ireneusz Krakowiak


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11H

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8788
e-mail: ireneusz.krakowiak@pw.edu.pl

Sekretariat

mgr inż. Małgorzata Szymańska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.10A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8410
e-mail: sekretariat.ip@pw.edu.pl

Dział Administracyjno-Techniczny

Kierownik

mgr inż. Włodzimierz Barszcz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8415
e-mail: wlodzimierz.barszcz@pw.edu.pl

Pracownicy

Waldemar Jędrzejewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.2A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8224

Mariusz Kokot


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.2A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8224

Grażyna Przybysz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok.0.10A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8285 lub 8179
e-mail: grazyna.przybysz1@pw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Szymańska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.10A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8410
e-mail: sekretariat.ip@pw.edu.pl