•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych / Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Pracownicy instytutu

Profesorowie dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Andrzej Reński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.17C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8785
e-mail: andrzej.renski@pw.edu.pl

Profesorowie badawczo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek


Gmach Samochodów i Ciągników, pok.4.6.2

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8559
e-mail: zdzislaw.chlopek@pw.edu.pl

prof. dr inż. Mariusz Pyrz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.7A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8521
e-mail: mariusz.pyrz@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni dydaktyczni

dr inż. Artur Jankowiak, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 3.15A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8257
e-mail: artur.jankowiak@pw.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Hajduga, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11J

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8768
e-mail: arkadiusz.hajduga@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni

Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8260
e-mail: piotr.piorkowski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni

Prodziekan ds. nauczania

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.17A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8786
e-mail: andrzej.wasiewski@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni badawczo-dydaktyczni

dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni

Prodziekan ds. rozwoju i nauki

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.7b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8395
e-mail: jacek.dybala@pw.edu.pl

dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.4B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8511
e-mail: szymon.gontarz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni

Zastępca Dyrektora Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych ds. Naukowych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.2A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8591
e-mail: lech.knap@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni

Kierownik Zakładu Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11D

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8250
e-mail: jan.maciejewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.2A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8591
e-mail: michal.makowski1@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni

Kierownik Zakładu Ciągników i Napędów Hydraulicznych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.3A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: jedrzej.maczak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Matej, prof. uczelni

Dyrektor Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8478
e-mail: jan.matej@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni

Kierownik Zakładu Silników Spalinowych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8566
e-mail: piotr.orlinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8782
e-mail: dmytro.samoilenko@pw.edu.pl

dr hab. inż. Dariusz Więckowski, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.17B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8775
e-mail: dariusz.wieckowski@pw.edu.pl

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr hab. inż. Yuhua Chang


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11K

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8769
e-mail: yuhua.chang@pw.edu.pl

dr inż. Adrian Chmielewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: adrian.chmielewski@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Ciężkowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.7B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8499
e-mail: pawel.ciezkowski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Fundowicz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8545
e-mail: piotr.fundowicz@pw.edu.pl

dr inż. Adam Gałęzia

nieobecność do 31.12.2022

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.4A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8511
e-mail: adam.galezia@pw.edu.pl

dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8779
e-mail: stanislaw.karczmarzyk@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Krawczyk


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11G

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8372
e-mail: pawel.krawczyk@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Laskowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8781
e-mail: piotr.laskowski@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Lasocki

Prodziekan ds. studenckich

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8780
e-mail: jakub.lasocki@pw.edu.pl

dr inż. Zhiyin Liu


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8251
e-mail: zhiyin.liu@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Mirosław


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8203
e-mail: tomasz.miroslaw@pw.edu.pl

dr inż. Hubert Sar


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8545
e-mail: hubert.sar@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jarosław Seńko

Kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8578
e-mail: jaroslaw.senko@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Szczurowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.3B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: krzysztof.szczurowski@pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Szulim


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.4A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8511
e-mail: przemyslaw.szulim@pw.edu.pl

dr inż. Aleksandra Waszczuk-Młyńska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: aleksandra.mlynska@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Więcławski


Gmach Samochodów i Ciągników pok. 1.2

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: krzysztof.wieclawski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Wojs


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8392
e-mail: marcin.wojs@pw.edu.pl

dr inż. Adam Zawadzki


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.5B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8304
e-mail: adam.zawadzki@pw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Marcin Jasiński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.3 B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: marcin.jasinski@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Gomoliński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 3.15A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8461
e-mail: pawel.gomolinski@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Kuśmierczyk


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2H

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8116
e-mail: jaroslaw.kusmierczyk@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Roszczyk


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11I

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8251
e-mail: pawel.roszczyk@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Tadzik


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: piot.tadzik@pw.edu.pl

Asystenci badawczo-dydaktyczni

mgr inż. Sebastian Bąk


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.7C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8795
e-mail: sebastian.bak@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Bednarski


Gmach Samochodów i Ciągników, p. 4.6.9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8517
e-mail: mateusz.bednarski@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Bogdziński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: krzysztof.bogdzinski@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Brukalski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8517
e-mail: mateusz.brukalski@pw.edu.pl

mgr inż. Jakub Deda


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.8A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8285
e-mail: jakub.deda@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Grabowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.7A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8389
e-mail: pawel.grabowski1@pw.edu.pl

mgr inż. Artur Kopczyński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.014C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8226
e-mail: artur.kopczynski@pw.edu.pl

mgr inż. Arkadiusz Kwaśniewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.5B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8304
e-mail: arkadiusz.kwasniewski@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Rokicki


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2 D

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8117,8118, 8119
e-mail: krzysztof.rokicki@pw.edu.pl

mgr inż. Mieczysław Sikora


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.1

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8781
e-mail: mieczyslaw.sikora@pw.edu.pl

Asystenci dydaktyczni

mgr inż. Jakub Lorencki


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: jakub.lorencki@pw.edu.pl

Starsi wykładowcy

mgr inż. Dariusz Dąbrowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8764
e-mail: dariusz.dabrowski@pw.edu.pl

dr inż. Ireneusz Krakowiak


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11H

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8788
e-mail: ireneusz.krakowiak@pw.edu.pl

Dział Administracyjno-Techniczny

Kierownik

mgr inż. Włodzimierz Barszcz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8415
e-mail: wlodzimierz.barszcz@pw.edu.pl

Pracownicy

Waldemar Jędrzejewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.2A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8224

Mariusz Kokot


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.2

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8458

Grażyna Przybysz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.10A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8285 lub 9995
e-mail: grazyna.przybysz1@pw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Szymańska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.10A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8410
e-mail: sekretariat.ip@pw.edu.pl