•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych / Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zakład Samochodów

Kierownik

prof. dr hab. inż. Dariusz Więckowski, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.17B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8775
e-mail: dariusz.wieckowski@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr inż. Mateusz Brukalski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok.4.6.5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8517
e-mail: mateusz.brukalski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Fundowicz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8545
e-mail: piotr.fundowicz@pw.edu.pl

prof. dr inż. Mariusz Pyrz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.7A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8521
e-mail: mariusz.pyrz@pw.edu.pl

dr inż. Hubert Sar


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8545
e-mail: hubert.sar@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni

Prodziekan ds. nauczania

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.17A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8786
e-mail: andrzej.wasiewski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Reński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.17C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8785
e-mail: andrzej.renski@pw.edu.pl