•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych / Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zakład Silników Spalinowych

Kierownik

dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8566
e-mail: piotr.orlinski@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr inż. Mateusz Bednarski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.9

e-mail: mateusz.bednarski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.2

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8559
e-mail: zdzislaw.chlopek@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Laskowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8781
e-mail: piotr.laskowski@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Lasocki

Prodziekan ds. studenckich

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8780
e-mail: jakub.lasocki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8782
e-mail: dmytro.samoilenko@pw.edu.pl

mgr inż. Mieczysław Sikora


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.1

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8781
e-mail: mieczyslaw.sikora@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Wojs


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6.8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8392
e-mail: marcin.wojs@pw.edu.pl