•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych / Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych

Kierownik

dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.3A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: jedrzej.maczak@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr inż. Krzysztof Bogdziński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: krzysztof.bogdzinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.4A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8511
e-mail: szymon.gontarz@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Jasiński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.3B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: marcin.jasinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni

Zastępca Dyrektora Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych ds. Naukowych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.2A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8591
e-mail: lech.knap@pw.edu.pl

mgr inż. Jakub Lorencki


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: jakub.lorencki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.2A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8591
e-mail: michal.makowski1@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Rokicki

nieobecność do 31.12.2022

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2D

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: krzysztof.rokicki@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Szczurowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.3B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: krzysztof.szczurowski@pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Szulim


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.4A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8511
e-mail: przemyslaw.szulim@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Tadzik


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: piotr.tadzik@pw.edu.pl

dr inż. Aleksandra Waszczuk-Młyńska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2F

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: aleksandra.mlynska@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Więcławski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.2C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8118
e-mail: krzysztof.wieclawski@pw.edu.pl