BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Komisje Rekrutacyjne w Politechnice Warszawskiej

Komisje powołane na okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.:

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia na wszystkich wydziałach warszawskich oprócz Wydziału Architektury:

 1. dr inż. Tomasz Winek – przewodniczący,
 2. dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. uczelni – sekretarz,
 3. dr inż. Marta Poćwierz – członek,
 4. dr hab. inż. Agnieszka Machowska – członek,
 5. dr Dorota Wilkowska-Kołakowska – członek.

Komisja Rekrutacyjna Filii ds. przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej – Filia w Płocku:

 1. dr inż. Wojciech Korzybski – przewodniczący,
 2. mgr inż. Agnieszka Kłosińska – sekretarz,
 3. mgr Agnieszka Majchrzak – członek (WBMiP),
 4. mgr Emil Zelma – członek (KNEiS).

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr inż. Dariusz Lodwik – przewodniczący,
 2. mgr inż. Jakub Lęcki – sekretarz,
 3. Katarzyna Cichaczewska – członek.

Komisja Rekrutacyjna Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr Magdalena Kapela – przewodnicząca,
 2. mgr Agnieszka Dudzińska – sekretarz.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury ds. przyjęć na jednolite studia magisterskie oraz studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

 1. dr Iwona Szustakiewicz – przewodnicząca,
 2. dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz – sekretarz,
 3. mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska – członek,
 4. mgr inż. arch. Robert Rzadkiewicz – członek,
 5. dr inż. arch. Anita Orchowska - członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr Alina Naruniec – przewodnicząca,
 2. dr Katarzyna Górniak – sekretarz,
 3. dr Jacek Połowianiuk – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemicznego ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni – przewodnicząca,
 2. dr hab. inż. Mariusz Pietrzak – sekretarz,
 3. dr inż. Norbert Obarski – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. dr inż. Piotr Firek – przewodniczący,
 2. mgr inż. Rajmund Kożuszek – sekretarz,
 3. dr inż. Łukasz Dąbała – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ds. przyjęć na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

 1. dr inż. Piotr Firek – przewodniczący,
 2. mgr inż. Rajmund Kożuszek – sekretarz,
 3. dr inż. Daniel Paczesny – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, prof. uczelni – przewodniczący,
 2. dr inż. Piotr Fabijański – sekretarz,
 3. dr inż. Łukasz Makowski – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Fizyki ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni – przewodnicząca,
 2. dr inż. Monika Petelczyc – sekretarz,
 3. dr inż. Julian Sienkiewicz – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. dr inż. Tomasz Budzyński – przewodniczący,
 2. mgr inż. Kamila Kalinowska – sekretarz,
 3. dr inż. Andrzej Głażewski – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia – studia anglojęzyczne:

 1. dr inż. Krzysztof Bakuła – przewodniczący,
 2. dr inż. Andrzej Głażewski – sekretarz,
 3. dr inż. Paweł Kropielnicki – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii ds. przyjęć na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

 1. dr inż. Tomasz Budzyński – przewodniczący,
 2. dr inż. Paweł Kropielnicki – sekretarz,
 3. dr inż. Andrzej Głażewski – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. dr hab. inż. Agnieszka Machowska – przewodnicząca,
 2. dr inż. Piotr Ziętek – sekretarz,
 3. dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni – członek,
 4. dr inż. Wiktor Treichel, prof. uczelni – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ds. przyjęć na studia niestacjonarne:

 1. dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz – przewodnicząca,
 2. dr inż. Jarosław Olszak – sekretarz,
 3. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska, prof. uczelni – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni – przewodniczący,
 2. dr inż. Artur Poświata – sekretarz,
 3. dr inż. Agata Penconek – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek – przewodnicząca,
 2. dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. uczelni – sekretarz,
 3. dr inż. Beata Jaworska – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. dr inż. Rafał Wróblewski – przewodniczący,
 2. dr inż. Agnieszka Brojanowska – sekretarz,
 3. dr inż. Emilia Skołek – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarski – przewodniczący,
 2. dr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak – sekretarz,
 3. dr inż. Michał Zwierzyński – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr inż. Marta Poćwierz – przewodnicząca,
 2. inż. Agnieszka Matejek – sekretarz,
 3. dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni – członek,
 4. dr inż. Grzegorz Niewiński, prof. uczelni – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego Technologicznego ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr inż. Grzegorz Wróblewski – przewodniczący,
 2. dr inż. Mariusz Bober – sekretarz I,
 3. dr inż. Olgierd Goroch – sekretarz II,
 4. dr inż. Artur Soroczyński – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechatroniki ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni – przewodniczący,
 2. dr inż. Wojciech Krauze – sekretarz,
 3. dr inż. Piotr Gazda – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr inż. Damian Markuszewski – przewodniczący,
 2. dr inż. Jarosław Kuśmierczyk – sekretarz,
 3. dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. uczelni – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Transportu ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. uczelni – przewodniczący,
 2. dr inż. Piotr Gołębiowski – sekretarz,
 3. dr inż. Jarosław Poznański – członek.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 1. dr inż. Grzegorz Kunikowski – przewodniczący,
 2. mgr inż. Iwona Głażewska – sekretarz,
 3. dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska – członek.

Decyzja nr 71/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15.04.2024 r.
Decyzja nr 99/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29.05.2024 r.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

w dniu: 15.04.2024

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 04.04.2023 11:10

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 03.06.2024 18:36