BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.