•  

BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Dyscyplina inżynieria lądowa i transport, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

mgr inż. Marek Likos

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr Iwona Karasiewicz

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Paula Razin

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr Michał Zięba

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Magdalena Kycko

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr Piotr Polak

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Marcin Nivette

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Anna Wytrykowska

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Witold Bartnik

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Karol Bołbotowski

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Maciej Kaczorek

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr Lucyna Szaciłło

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Radosław Oleszek

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Kazimierz Józefiak

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Bartosz Grzeszykowski

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Monika Tercjak

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Andrzej Stańczak

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Igor Betkier

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

mgr inż. Michał Wojciechowski

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 07.12.2020 10:02

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.01.2021 12:22