BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Zespoł ds. oceny zgłoszeń Kandydatów na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: "Kampus nowych technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności"

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - przewodniczący;
  • prof. dr hab. Rajmund Bacewicz;
  • mgr Anna Rogowska;
  • mgr Marcin Postawka;
  • mgr Mariusz Wielec;
  • mgr inż. Krzysztof Wieczorek;
  • mgr Małgorzata Pawelec - sekretarz.

Decyzja nr 64/2015 Rektora PW z dnia 13.05.2015 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 14.05.2015 08:41

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.09.2016 14:30