BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rektorska Komisja ds. Standaryzacji procesów obsługi i dokumentowania toku studiów

 • prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – przewodniczący komisji;
 • dr hab. arch. Jan Słyk, Wydział Architektury – za-ca przewodniczącego komisji;
 • dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, Wydział Chemiczny;
 • dr inż. Dariusz Turlej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • dr inż. Tomasz Winek, Wydział Elektryczny;
 • dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, Wydział Fizyki;
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel, Wydział Geodezji i Kartografii;
 • dr hab. inż. Marek Henczka, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • mgr inż. Anna Stoczkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej;
 • dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr inż. Grzegorz Wróblewski, Wydział Inżynierii Produkcji;
 • dr inż. Jarosław Chudzicki, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • mgr Hubert Pająk, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 • mgr Beata Dobrzeniecka, Wydział Mechatroniki;
 • mgr Danuta Falęciak, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;
 • mgr Ewa Bieńko, Wydział Transportu;
 • dr inż. Antoni Rakoczy, Wydział Zarządzania (odwołany decyzją nr 223/2017 Rektora PW z dnia 22.11.2017 r.);
 • dr Cezary Woźniak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
 • mgr Dorota Chudzicka, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych;
 • mgr inż. Lucyna Szypulska-Czkwianianc, Dział ds. Studiów;
 • mgr Ewa Kowalska, Biuro Spraw Studenckich;
 • mgr inż. Marek Sołtyski, Dział Ewidencji Studentów;
 • mgr Łukasz Wojdyga, Centrum Współpracy Międzynarodowej;
 • dr inż. Zdzisław Mączeński, Biuro ds. Przyjęć na Studia;
 • dr inż. Lech Knap, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej;
 • mgr Mirosława Ropelewska, Studium Języków Obcych;
 • mgr Bożena Gronek, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • przedstawiciel Samorządu Studentów PW;
 • przedstawiciel Samorządu Doktorantów PW;
 • dr arch. Krzysztof Koszewski, Wydział Architektury (powołany decyzją nr 223/2017 Rektora PW z dnia 22.11.2017 r.);
 • dr inż. Agnieszka Machowska, Wydział Instalacji budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (powołana decyzją nr 223/2017 Rektora PW z dnia 22.11.2017 r.);
 • mgr inż. Ireneusz Karnicki, Wydział Zarządzania (powołany decyzją nr 223/2017 Rektora PW z dnia 22.11.2017 r.).

Decyzja nr 223/2017 Rektora PW z dnia 22.11.2017 r.
Decyzja nr 85/2016 Rektora PW z dnia 7.06.2016 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.09.2016 15:38

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 12.11.2020 15:25