BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rektorska Komisja ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej

kadencja 2016-2020

 • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni - przewodniczący (powołany decyzją Rektora PW nr 219/2019 z dnia 12.11.2019 r.);
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni - WGiK;
 • dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni - WSiMR;
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba - WZ;
 • mgr inż. Tomasz Krzymień - WEiTI;
 • dr inż. Stanisław Kuś - WCh;
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni - WBMiP;
 • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni - WE;
 • dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, prof. uczelni - WIChiP;
 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk - WT;
 • dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. uczelni - WMEiL;
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki - przewodniczący (odwołany decyzją Rektora PW nr 219/2019 z dnia 12.11.2019 r.).

Decyzja nr 210/2016 Rektora PW z dnia 24.10.2016 r.

Decyzja nr 219/2019 Rektora PW z dnia 12.11.2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 15:05

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.11.2019 09:14