BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

kadencja 2016-2020

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz - przewodniczący;
 • mgr inż. Tadeusz Byczot;
 • mgr inż. Jacek Janowski;
 • mgr inż. Stanisław Jeszka;
 • inż. Krzysztof Konopacki;
 • mgr Jarosław Majczak;
 • mgr inż. Jerzy Piegat (odwołany decyzją nr 237/2017 Rektora PW z dnia 20.12.2017 r.);
 • bryg. Janusz Płonczyński (odwołany decyzją nr 229/2019 Rektora PW z dnia 14.11.2019 r.);
 • mgr Stanisław Prosiński;
 • mgr inż. Tadeusz Węgrzynowski;
 • przedstawiciel SS PW;
 • przedstawiciel RD PW;
 • mgr inż. Krzysztof Wilczyński (powołany decyzją nr 268/2016 Rektora PW z dnia 6.12.2016 r.);
 • inż. Bogdan Koziński (powołany decyzją nr 237/2017 Rektora PW z dnia 20.12.2017 r.);
 • st. bryg. w stanie spoczynku Adam Dąbrowski (powołany decyzją nr 229/2019 Rektora PW z dnia 14.11.2019 r.).

Decyzja nr 237/2017 Rektora PW z dnia 20.12.2017 r.
Decyzja nr 212/2016 Rektora PW z dnia 24.10.2016 r.

Decyzja nr 229/2019 Rektora PW z dnia 14.11.2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 15:17

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 07.01.2020 11:56