BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

Kadencja 2016-2020

  • dr inż. Jarosław Grześ (IP);
  • dr inż. Jarosław Kuśmierczyk (SiMR);
  • dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni (MEiL);
  • dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. uczelni (EiTI);
  • dr inż. Marcin Małys (F);
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (E);
  • Anna Granatowska (ICHiP, studentka);
  • Przemysław Grenda (Mchtr, student);
  • Arkadiusz Majkowski (KNEiS, student);
  • Bartosz Orłowski (IM, student).

Uchwała nr 466/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 26.02.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.03.2020 11:47

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 02.03.2020 12:02