BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Komisja ds. przeglądu materiałów niejawnych PW

  • inż. Waldemar Krzeszowski - kierownik kancelarii tajnej;
  • inż. Arkadiusz Siwek - administrator sieci;
  • mgr inż. Beata Mazurek - specjalista.

Komisja powołana na okres do dnia 31.01.2017 r.

Decyzja nr 3/2017 Rektora PW z dnia 12.01.2017 r

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 17.01.2017 14:08

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 17.01.2017 14:08