BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Pełnomocnicy Prorektora ds. Filii w Płocku

 • ­prof. zw. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Pełnomocnick Prorektora ds. współpracy z zagranicą
 • ­prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski – Pełnomocnick Prorektora ds. systemu zarządzania ryzykiem
 • ­dr inż. Sławomir Alabrudziński – Pełnomocnick Prorektora ds. międzynarodowych programów edukacyjnych
 • ­doc. dr inż. Małgorzata Petzel – Pełnomocnick Prorektora ds. funduszy strukturalnych
 • ­dr Elżbieta Gurdzińska – Pełnomocnick Prorektora ds. praktyk studenckich
 • mgr Joanna Brudzyńska – Pełnomocnick Prorektora ds. zamówień publicznych
 • mgr inż. Marek Malinowski – Pełnomocnick Prorektora ds. aparatury i komputeryzacji, ds. wdrożenia systemu SAP HR, Pełnomocnick Prorektora ds. kontaktów z Centralnym Ośrodkiem Informatyki
 • ­mgr Ewa Nowatorska – Pełnomocnick Prorektora ds. ochrony danych osobowych
 • ­inż. Tadeusz Karpiński – Pełnomocnick Prorektora ds. bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy
 • ­dr inż. Maria Mikołajczyk – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na WBMiP

Koordynatorzy Prorektora ds. Filii w Płocku

 • dr inż. Artur Koper – Koordynator Prorektora ds. promocji wyników nauczania i prac dyplomowych
 • ­mgr inż. Łukasz Gościniak – Koordynator Prorektora ds. promocji
 • ­dr inż. Krzysztof Wołosz – Koordynator Prorektora ds. współpracy z zagranicą

Wytworzył(a): Prorektor ds. Filii w Płocku

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 29.04.2015 15:42

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 29.04.2015 15:44