BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Komitet Programowo-Organizacyjny obchodów Dnia Politechniki w 2014 roku

 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich - Przewodniczący;
 • prof. dr hab. inz. Hernyk Zobel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji;
 • prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW;
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader, Pełnomocnik Rektora ds. organizacji obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej;
 • mgr inż. Tadeusz Byczot, Zastępca Kanclerza ds. Technicznych;
 • mgr Jolanta Stępniak, Dyrektor Biblioteki Głównej;
 • mgr Jolanta Dolecka, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • dr Andrzej Ulmer, Kierownik Muzeum PW;
 • Stanisław Jezierski, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PW;
 • dr inż. Zdzisław Gałkowski, Prezes Rady Zakładowej ZNP w PW;
 • mgr Agnieszka Kamińska, Kierownik Biura Rektora;
 • mgr Aneta Pyrzanowska, Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej w Biurze Rektora;
 • mgr Urszula Okulska-Deblessem, Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji;
 • Krystyna Brożek, Sekretarz;
 • Przewodniczący Samorządu Studentów PW;
 • Przewodniczący Rady Doktorantów.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.09.2016 14:10

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.09.2016 14:10