BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Komitet Programowo-Organizacyjny obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej

 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich - Przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Prorektor ds. Ogólnych;
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji;
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader, Pełnomocnik Rektora ds. organizacji obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej;
 • doc. dr inż. Mirosław Słomiński, Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego;
 • mgr Agnieszka Kamińska, Kierownik Biura Rektora - Koordynator;
 • mgr Katarzyna Strój – Sekretarz;
 • mgr inż. Tadeusz Byczot, Zastępca Kanclerza ds. Technicznych;
 • dr inż. Cezary Wiśniewski,Prodziekan ds. Studenckich Wydz. BMiP;
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Pawlicki - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW;
 • prof. dr hab. inż. arch Konrad Kucza-Kuczyński;
 • prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz;
 • mgr Zofia Milcarz, Z-ca Kwestora;
 • mgr Jolanta Stępniak, Dyrektor Biblioteki Głównej;
 • dr Andrzej Ulmer, Kierownik Muzeum PW;
 • Stanisław Jezierski, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PW;
 • dr inż. Zdzisław Gałkowski, Prezes Rady Zakładowej ZNP w PW;
 • mgr Aneta Pyrzanowska, Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej w Biurze Rektora;
 • mgr Urszula Okulska-Deblessem, Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji;
 • Przewodniczący Samorządu Studentów PW;
 • Przewodniczący Rady Doktorantów PW.

Decyzja nr 160/2013 Rektora PW z dnia 17.12.2013 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 18.03.2014 08:33

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.09.2016 13:12