BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Komisja ds. bhp i warunków pracy w PW Filii w Płocku na kadencję 2012-2016

  • inż. Tadeusz Karpiński - przewodniczący;
  • mgr inż. Piotr Stefaniak - wiceprzewodniczący;
  • mgr inż. Jerzy Piegat;
  • Hanna Joniak;
  • dr inż. Piotr Wanke (odwołany decyzją nr 19/2014 Prorektora ds. Filii w Plocku);
  • Jerzy Biszkowski;
  • dr inż. Dariusz Lodowik (powołany decyzją nr 19/2014 Prorektora ds. Filii w Plocku).

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.09.2016 15:52

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.09.2016 15:52