BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Komisja ds. Organizacji Uczelni

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

  1. Wojciech Bień
(powołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Samorząd Studentów
  2. mgr inż. Tadeusz Byczot AC
  3. dr inż. Przemysław Duda F
  4. prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Rokicki MEiL
  5. Stanisław Jezierski NSZZ „Solidarność”
  6. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa IP
  7. dr inż. arch. Krzysztof Koszewski A
  8. dr inż. Karol Kowalski IL
  9. prof. dr hab. Alina Maciejewska GiK
  10. prof. dr hab. inż. Józef Modelski EiTI
  11. Adam Olesiński
(powołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Samorząd Studentów
  12. prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski SiMR
  13. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski IBHiIŚ
  14. prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna Ch.
  15. mgr inż. Konrad Godziszewski
(powołany Uchwałą nr 265/XLVIII/2015 Senatu PW)
Rada Doktorantów
  16. dr inż. Jacek Korytkowski E
  17. prof. dr hab. inż. Roman Marcinkowski BMiP
  18. prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Maroński MEiL
  19. mgr Elżbieta Mroczek BG
  20. dr inż. Wojciech Orciuch IChiP
  21. prof. nzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak ANS
  22. mgr Jacek Trojanowski ZNP
  23. dr inż. Leszek Wawrzyniuk Mchtr.
  24. prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń IM
  25. Olga Biernat
(odwołana Uchwałą nr 241/XLVIII/2015 Senatu PW)
SSPW
  26. Jakub Taras
(odwołany Uchwałą nr 241/XLVIII/2015 Senatu PW)
SSPW
  27. mgr inż. Michał Wojasiński
(odwołany Uchwałą nr 265/XLVIII/2015 Senatu PW)
Rada Doktorantów 
  28. Janusz Kopytowski
(powołany Uchwałą nr 241/XLVIII/2015 Senatu PW
odwołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
SSPW
  29. Żaneta Krześniak
(powołany Uchwałą nr 241/XLVIII/2015 Senatu PW
odwołana Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
SSPW

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 24.10.2012

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 13.02.2008 09:28

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 01.03.2016 09:12