BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Komisja ds. Mienia i Finansów

kadencja 2012-2016

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka

1. prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek MEiL
2. mgr inż. Tadeusz Byczot AC
3. prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt MiNI
4. prof. dr hab. Natalia Golnik Mchtr.
5. prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak E
6. prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz F
7. prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa IP
8. mgr inż. Artur Kopczyński
(powołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Rada Doktorantów
9. prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król ANS
10. prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa Z
11. prof. dr hab. Alina Maciejewska GiK
12. mgr Anna Matuszewska T
13. prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera IM
14. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga IChiP
15. Marta Przybylska
(powołana Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Samorząd Studentów
16. prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski SiMR
17. prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak KNS
18. prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga IBHiIŚ
19. prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona A
20. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba EiTI
21. prof. dr hab. inż. Henryk Zobel IL
22. dr inż. Włodzimierz Koper
(powołany Uchwałą 164/XLVIII/2014 Senatu PW)
BMiP
23. mgr inż. Jerzy Jaworski
(powołany Uchwałą 189/XLVIII/2014 Senatu PW)
NSZZ „Solidarność”
24. prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski SiMR
25. prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Kubissa
(odwołany Uchwałą nr 164/XLVIII/2014 Senatu PW)
SSPW
26. Grażyna Maciejko
(odwołana Uchwałą nr 189/XLVIII/2014 Senatu PW)
NSZZ „Solidarność”
27. Łukasz Smolaga
(odwołany Uchwałą nr 189/XLVIII/2014 Senatu PW)
SSPW
28. mgr inż. Anna Gayer
(odwołana Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Rada Doktorantów
29. Sebastian Zubowicz
(powołany Uchwałą nr 189/XLVIII/2014 Senatu PW
odwołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
SSPW

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 24.10.2012

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 13.02.2008 09:34

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 24.04.2018 14:37