BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Komisja Nadzwyczajna ds. Nowelizacji Statutu Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Józef Modelski

1. prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek  MEiL
2. prof. dr hab. inż. Roman Barlik  E
3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka Ch
4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk             Ch
5. dr inż. Zdziaław Gałkowski       ZNP
6. mgr inż. Anna Gayer Rada Doktorantów
7. prof. dr hab. inż. Leon Gradoń                IChiP
8. Stanisław Jezierski            NSZZ "Solidarność"
9. mgr Grażyna Kosikowska BOP
10. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska          Mchtr.
11. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski BMiP
12. Jakub Taras SSPW
13. prof.  dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński T
14. dr inż. Jerzy Wyborski MiNI
15. prof. dr hab. inż. Henryk Zobel     IL

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 17.09.2014

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 19.09.2014 14:14

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 19.09.2014 14:26