BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2008-2012

Rektorsko-Związkowy Zespół ds. Pracowniczych

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prorektor ds. ogólnych - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Władysław Wieczorek, prorektor ds. studenckich;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów;
 • dr inż. Krzysztof Dziedzic, p.o. kanclerz;
 • mgr Zofia Sandowicz, kierownik Biura Spraw Osobowych;
 • mgr Jadwiga Bajkowska, kwestor;
 • mgr Joanna Małek-Szpak, kierownik Działu Ekonomicznego,
 • dr inż. Zdzisław Gałkowski, prezes Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
 • Stanisław Jezierski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PW;
 • dr inż. Tadeusz Kowalski, KZ NSZZ „Solidarność” w PW;
 • Grażyna Maciejko, KZ NSZZ „Solidarność” w PW;
 • mgr inż. Tadeusz Palimąka, KZ NSZZ „Solidarność” w PW;
 • dr inż. Krzysztof Polakowski, RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
 • mgr Jacek Trojanowski, RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
 • mgr inż. Krzysztof Wilczyński, RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
 • mgr Małgorzata Sadkowska, sekretarz.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 06.02.2013

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 17.12.2009 13:14

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 08.11.2013 10:00