BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Gmach Stary Technologiczny
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 86

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda


ul. Narbutta 86, pok. 149

budynek ST

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8123
tel. miejski: (22) 849 01 85
e-mail: iosp@pw.edu.pl

Sekretariat instytutu

ul. Narbutta 86, pok. 148
budynek ST

e-mail: iosp@pw.edu.pl

mgr Anna Tomczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8123
tel. miejski: 22 849 0185
e-mail: iosp@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Maria Kukurba


ul. Narbutta 86, pok. 101

budynek ST

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8124
e-mail: maria.kukurba@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. naukowych

dr inż. Bartłomiej Gładysz


ul. Narbutta 86, pok. 123

budynek ST

tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 29
e-mail: bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl

Koordynator działalności naukowo-dydaktycznej

mgr Barbara Makuch


Gmach ST, pok. 050

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8131
e-mail: barbara.makuch@pw.edu.pl