BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Pracownicy instytutu

Profesorowie badawczo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 26
e-mail: ilona.golda@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 71
e-mail: krzysztof.santarek@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni badawczo-dydaktyczni

dr hab. inż. Paweł Gepner, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8129
e-mail: pawel.gepner@pw.edu.pl

dr hab. inż. Aldona Kluczek, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8131
e-mail: aldona.kluczek@pw.edu.pl

dr hab. Jan Bagiński, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 27
e-mail: jan.baginski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Leonid Moroz, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8129
e-mail: leonid.moroz@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni dydaktyczni

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr Michał Bańka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 25
e-mail: michal.banka@pw.edu.pl

dr inż. Aleksander Buczacki


tel. miejski: 81 26
e-mail: aleksander.buczacki@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Chyba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 85 22
e-mail: zbigniew.chyba@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Ejsmont


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 28
e-mail: krzysztof.ejsmont@pw.edu.pl

dr hab. Nataliia Gavkalova


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8568
e-mail: nataliia.gavkalova@pw.edu.pl

dr inż. Bartłomiej Gładysz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 29
e-mail: bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Kamiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8130
e-mail: andrzej.kaminski@pw.edu.pl

dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 24
e-mail: jolanta.gebska@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Krawiec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 25
e-mail: jerzy.krawiec@pw.edu.pl

dr Maria Kukurba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 24
e-mail: maria.kukurba@pw.edu.pl

dr Rafael Popper


e-mail: rafael.popper@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Salwin


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 31
e-mail: mariusz.salwin@pw.edu.pl

dr hab. Nadiia Shmygol


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8568
e-mail: nadiia.shmygol@pw.edu.pl

dr inż. Teresa Siedlecka-Wójcikowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8133
e-mail: Teresa.Siedlecka@pw.edu.pl

dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8522
e-mail: adrianna.dmoch@pw.edu.pl

dr hab. inż. Bartosz Wachnik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 28
e-mail: bartosz.wachnik@pw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Paweł Antczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8128
e-mail: pawel.antczak@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Krwawicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8127
e-mail: malgorzata.krwawicz@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Krystosiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81-28
e-mail: krzysztof.krystosiak@pw.edu.pl

dr inż. Aneta Kossobudzka-Górska


e-mail: Aneta.Gorska@pw.edu.pl

dr Izabela Maleńczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8133
e-mail: izabela.malenczyk@pw.edu.pl

dr inż. Robert Wojtachnik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8130
e-mail: robert.wojtachnik@pw.edu.pl

Asystenci badawczo-dydaktyczni

mgr Tomasz Kowalczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8128
e-mail: tomasz.kowalczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Martyna Wybraniak-Kujawa


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8125
e-mail: martyna.wybraniak@pw.edu.pl

Asystenci dydaktyczni

mgr Małgorzata Zalewska-Traczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8133
e-mail: malgorzata.traczyk@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

mgr Barbara Makuch


ul. Narbutta 86, budynek ST pok. 050

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8131
e-mail: barbara.makuch@pw.edu.pl

mgr Anna Tomczak


ul. Narbutta 86, budynek ST pok. 148

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8123
tel. miejski: 22 849 01 85
e-mail: iosp@pw.edu.pl