BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych / Koordynator działalności naukowo-dydaktycznej