BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych / Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych