BIP PW / Władze / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej

Kadencja 2020-2024

 • prof. dr hab. inż. Artur Badyda (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr Nina Doskocz (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Marta Chludzińska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Paweł Falaciński (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Ewa Karwowska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Małgorzata Loga (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Lech Łobocki (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Piotr Marcinowski (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Maria Markiewicz (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. Krystyna Niesiobędzka (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 •  dr hab. inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr inż. Magdalena Reizer (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr inż. Jerzy Sowa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Joanna Strużewska-Krajewska, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Maciej Witek (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Sławomir Bielecki (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Marian Gieras (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr inż. Andrzej Grzebielec (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr inż. Łukasz Kapusta (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • dr inż. Łukasz Szabłowski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świrski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) - Przewodniczący
 • mgr inż. Marcin Staśkiewicz (doktorant).

Uchwała nr 19/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 40/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 14 października 2020 r.
Uchwała nr 178/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2022 r.
Uchwała nr 335/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Uchwała nr 351/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2023 r.
Uchwała nr 408/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2023 r.
Uchwała nr 430/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 26.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2020 12:42

Zaktualizował(a): Katarzyna Korlak

w dniu: 01.04.2024 16:28