•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Mechatroniki

R.a. 2021/2022

Terminarz posiedzeń Rady:

 • 20.10.2021
 • 24.11.2021
 • 15.12.2021
 • 26.01.2022
 • 23.02.2022
 • 23.03.2022
 • 27.04.2022
 • 25.05.2022
 • 22.06.2022
 • 21.09.2022

Skład Rady:

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni
 2. prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
 3. prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
 4. dr inż. Janusz Igielski, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska
 6. prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska 
 7. dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni
 8. prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny
 9. dr hab. inż. Igor Korobiichuk
 10. prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki
 11. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
 12. dr hab. inż. Monika Kwacz, prof. uczelni
 13. dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska–Kozdraś, prof. uczelni
 14. dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni
 15. dr hab. inż. Andrzej Ordys, prof. uczelni
 16. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
 17. dr hab. inż. Jacek Salach
 18. prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut
 19. prof. dr hab. inż. Robert Sitnik
 20. dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
 21. dr hab. inż. Marcin Słoma, prof. uczelni
 22. dr hab. inż. Michał Syfert
 23. prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk
 24. dr hab. inż. Piotr Tulik
 25. prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski
 26. prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
 27. dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. dr inż. Roman Barczyk
 2. dr inż. Maciej Bodnicki
 3. dr inż. Szymon Cygan
 4. dr inż. Krzysztof Kukiełka
 5. dr inż. Alicja Siewnicka
 6. dr inż. Adam Styk
 7. dr inż. Elżbieta Ślubowska
 8. dr inż. Ksawery Szykiedans
 9. mgr Beata Dobrzeniecka
 10. mgr Monika Kustosz
 11. mgr Paweł Lipiński

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. mgr inż. Maria Baczewska (doktorantka)
 2. Aleksandra Grabowska
 3. Przemysław Grenda
 4. Hanna Konopacka
 5. Szymon Larwa
 6. Filip Mąkolski
 7. Maria Muszyńska
 8. Kacper Nowacki
 9. Martyna Palos
 10. Agata Biernacka
 11. Mirosława Wilkowiecka

Osoby zapraszane

 1. prof. dr hab. inż. Małgorzata Igalson - przedstawiciel WF
 2. prof. dr hab. Janina Kotus - przedstawiciel WMiNI
 3. mgr Iwona Procakiewicz - przedstawiciel ZNP

Profesorowie i docenci emerytowani

 1. dr hab. inż. Dionizy Biało
 2. prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dunajski
 5. prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin
 6. dr hab. inż. Ryszard Jabłoński
 7. dr hab. inż. Danuta Jasinska-Choromańska
 8. prof. dr hab. inż. Romuald Jóźwicki
 9. dr hab. inż. Mariusz Olszewski
 10. dr hab. inż. Roman Paśniczek
 11. prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski
 12. prof. dr hab. inż. Władysław Grzegorz Pawlicki
 13. dr hab. inż. Barbara Putz
 14. prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk
 15. doc. dr inż. Jan Tomasik
 16. dr hab. inż. Sabina Żebrowska–Łucyk
 17. dr hab. inż. Barbara Kozłowska
 18. prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
 19. prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski
 20. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
 21. prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 22.09.2021 12:36