BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

R.a. 2023/2024

Terminarz posiedzeń:

 • 14 listopada 2023
 • 9 stycznia 2024
 • 27 lutego 2024
 • 19 marca 2024
 • 24 kwietnia 2024
 • 21 maja 2024
 • 25 czerwca 2024
 • 24 września 2024

Skład Rady Wydziału

Dziekan – Przewodniczący Rady Wydziału

 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni

Prodziekani

 • dr Robert Kędziora
 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni
 • dr Alina Naruniec
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. Andrzej Biłat
 • dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni
 • dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni
 • dr hab. Stefan Jarecki, prof. uczelni
 • dr hab. Marcin Koszowy, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. uczelni
 • dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni
 • dr hab. Justyna Łacny prof. uczelni
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni
 • dr hab. Marcin Rojszczak
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
 • dr hab. Robert Zajdler, prof. uczelni
 • dr hab. Jarosław Zalewski, prof. uczelni

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędący profesorami i doktorami habilitowanymi         

 • dr Katarzyna Górniak
 • dr Agnieszka Tomczak
 • dr Cezary Woźniak

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Agata Ali
 • mgr inż. Jacek Pawłowski

Przedstawiciele studentów

 • Krystian Guz
 • Tomasz Horodelski
 • Gabriela Madeja
 • Magdalena Pakuła
 • Andrea Pignataro
 • Gabriela Wójcik

Przedstawiciel Związków Zawodowych z głosem doradczym

 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska - NSZZ „Solidarność”
 • doc. dr Grażyna Musiejczuk - ZNP

Wytworzył(a): Dziekan WAiNS

w dniu: 26.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:17

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 15.03.2024 12:01