BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Geodezji i Kartografii

R.a. 2023/2024

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

 • 25.09.2023
 • 19.10.2023
 • 30.11.2023
 • 21.12.2023
 • 18.01.2024
 • 01.02.2024
 • 14.03.2024
 • 18.04.2024
 • 23.05.2024
 • 20.06.2024
 • 05.07.2024
 • 26.09.2024

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Dziekan Wydziału

 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Prodziekani

 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni
 • dr inż. Krzysztof Bakuła
 • dr inż. Tomasz Budzyński

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
 • dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni  
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni           
 • dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni               
 • dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Anna Majewska, prof. uczelni                                        
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni  
 • dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska
 • dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni    
 • dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk                              
 • dr hab. inż. Tomasz Liwosz
 • dr hab. inż. Paweł Pędzich               

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

 • dr inż. Małgorzata Denis
 • dr inż. Andrzej Głażewski
 • mgr inż. Iwona Jankowska
 • dr inż. Joanna Jaroszewicz  
 • mgr inż. Kinga Węzka      

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Iwona Kępa     
 • mgr Marta Napiórkowska-Krawczyk
 • mgr Tomasz Olszewski

Przedstawiciel doktorantów      

 • mgr inż. Anna Podkowa                  

Przedstawiciele studentów Wydziału

 • Marika Mróz
 • Michał Wiktorzak
 • Małgorzata Żach
 • Patrycja Gałązka
 • Aleksandra Karkocha
 • Emilka Szkibiel
 • Magdalena Krawczyk
 • Piotr Polakowski
 • Przemysław Cieślik

Sekretarz Rady Wydziału:

 • mgr inż. Katarzyna Szulczewska

Wytworzył(a): Dziekan Wydziału GiK

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:20

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 03.11.2023 10:49