BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

R.a. 2023/2024

Terminarz posiedzeń:

 • 24.10.2023
 • 28.11.2023
 • 12.12.2023
 • 23.01.2024
 • 27.02.2024
 • 26.03.2024
 • 23.04.2024
 • 21.05.2024
 • 25.06.2024
 • 24.09.2024

Skład Rady Wydziału:

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień dr habilitowanego

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
 • dr hab. inż. Sławomir Bielecki
 • dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
 • dr hab. inż. Piotr Czarnocki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adam Dacko, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek - Dziekan Wydziału, Przewodniczący Rady Wydziału
 • prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
 • prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
 • prof. dr hab. inż. Marian Gieras
 • dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - Prodziekan
 • dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
 • dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
 • dr hab. Nataliya Kizilova, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piotr Lichota
 • dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Paweł Malczyk, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piotr Marek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski
 • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
 • dr inż. Grzegorz Niewiński, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski
 • dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Rogowski
 • prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz
 • dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 • dr hab. inż. Tomasz Wacławczyk
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
 • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
 • dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni

Inni nauczyciele akademiccy - nieposiadający tytułu profesora lub stopnia dr hab.

 • dr inż. Andrzej Chmielniak
 • dr inż. Marcin Figat
 • dr inż. Andrzej Grzebielec
 • dr inż. Michał Kowalik
 • dr inż. Krzysztof Mianowski
 • dr inż. Rafał Perz
 • dr inż. Marta Poćwierz
 • dr inż. Marek Surowiec
 • dr inż. Jacek Szymczyk
 • dr inż. Maciej Zasuwa
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • mgr inż. Paulina Chrobocińska
 • mgr inż. Krzysztof Drabarek
 • inż. Agnieszka Matejek
 • mgr Ewa Stefaniak
 • mgr inż. Paweł Tomulik
Delegaci Rady Doktorantów - członkowie Rady Wydziału
 • mgr inż. Rafał Ożóg
Delegaci studentów – członkowie Rady Wydziału
 • Dominik Chmielak
 • Krzysztof Danielak
 • Barnaba Dąbrowa
 • Amelia Duch
 • Antoni Dzikliński
 • Konrad Golec
 • Kajetan Gorczyca - Przewodniczący WRS
 • Marta Grzonka
 • Mateusz Hirny
 • Martyna Kamińska
 • Łukasz Kulus
 • Marcin Płatek
 • Hubert Siwiec
 • Bartłomiej Świda
 • Agata Wilk
 • Wojciech Żmuda

Osoby zaproszone (z głosem doradczym)

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
 • dr hab. inż. Stanisław Bogdański, prof. uczelni
 • mgr inż. Andrzej Bryła
 • prof. dr hab. inż. Roman Domański
 • prof. dr hab. inż. Goraj Zdobysław
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
 • prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior
 • prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
 • prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
 • prof. dr hab. Jerzy Lewitowicz
 • dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
 • dr inż. Witold Mirski
 • dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. uczelni
 • mgr Magdalena Stawiszyńska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szumowski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
 • prof. dr hab. inż. Zagrajek Tomasz
 • prof. dr hab. inż. Marek Żochowski

Przedstawiciel Związku NSZZ „Solidarność”

 • dr inż. Adam Ruciński

Sekretarz Rady Wydziału

 • mgr inż. Agnieszka Hibner

Wytworzył(a): Dziekan WMEiL

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 15.03.2024 11:02