BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Koło Filmowo-Fotograficzne FOCUS / Opiekun Koła